News / Newyddion

TWENTY TWENTY  19 August – 13 September 2020

The Welsh Group at Found Gallery, Brecon

An exhibition of imaginative and thought-provoking small paintings and sculpture by members of the Welsh Group. Produced before and during the Coronavirus lockdown and to specifics in terms of size, Twenty Twenty will feature works that reflect and embody a Welsh art perspective.

The Welsh Group is a long-established group of professional artists who have a significant presence on the Welsh cultural scene and have become an important voice in promoting Welsh visual arts both at home and abroad.

The work includes six pieces by Karin Mear.

For more information about TWENTY TWENTY please click HERE

Arddangosfa o baentiadau a cherfluniau bach dychmygus a phryfoclyd gan aelodau Grŵp Cymreig. Wedi’i gynhyrchu cyn ac yn ystod y broses cloi Coronavirus ac i fanylion penodol o ran maint, bydd Twenty Twenty yn cynnwys gweithiau sy’n  ymgorffori persbectif celf o Gymru.

Mae Grŵp Cymru yn grŵp hirsefydlog o artistiaid proffesiynol sydd â phresenoldeb sylweddol ar sîn ddiwylliannol Cymru ac sydd wedi dod yn llais pwysig wrth hyrwyddo celfyddydau gweledol Cymru gartref a thramor.

Mae’r gwaith yn cynnwys chwe darn gan Karin Mear.

I gael mwy o wybodaeth am ‘2020 cliciwch YMA

A young visitor admires the work of Sue Hiley Harris at Twenty Twenty