Celf / Art

karin mear self portrait
Hunan Bortread / Self Portrait  (sold)

I work from my garden studio in Aberdare – the town where I was born and to which I  returned (March 2018), drawn by its post industrial landscape and a need to reconnect with my roots.

I am a collector of  oddities, especially if they strike a chord or evoke a memory . These objects can inspire my work, often taking me down a route which can be full of delights, discomfort and sometimes regret. 

July 2019:  Selected as the Chair’s Mentee by the Chair of the Welsh Group, Sue Hiley Harris. Read my profile here

Rwy’n gweithio o’m stiwdio  gardd yn Aberdâr – y dref lle cefais fy ngeni ac yr wyf wedi dychwelyd iddi (Mawrth 2018), yn cael fy nhenu gan ei dirwedd ôl-ddiwydiannol a’r angen i ailgysylltu â’m gwreiddiau.

Rwy’n gasglwr pethau rhyfedd, yn enwedig os ydynt yn ennyn cof. Mae pethau hyn yn ysbrydoli fy ngwaith, yn aml yn mynd â fi i lawr llwybr a all fod yn llawn hyfrydwch, anghysur ac weithiau’n difaru.

Gorffennaf 2019: Rydw i wedi cael fy newis fel ‘Mentee’ y Cadeirydd gan Cadeirydd y Grŵp Cymreig, Sue Hiley Harris. Darllenwch fy mhroffil yma.