I work from a small garden studio in Aberdare – the town where I was born and to which I  returned (March 2018), drawn by a need to reconnect with my roots and memories.

I am a collector of  oddities, especially if they strike a chord in a childhood memory. These objects inspire my work, often taking me down a route which can be full of delights, discomfort and sometimes regret.

July 2019:  Selected as the Chair’s Mentee by the Chair of the Welsh Group, Sue Hiley Harris. Read my profile here

Rwy’n gweithio o stiwdio fach gardd yn Aberdâr – y dref lle cefais fy ngeni ac yr wyf wedi dychwelyd iddi (Mawrth 2018), a dynnwyd gan yr angen i ailgysylltu â’m gwreiddiau a’m hatgofion.

Rwy’n gasglwr pethau rhyfedd, yn enwedig os ydynt yn fy atgofi i o’m plentyndod. Mae pethau hyn yn ysbrydoli fy ngwaith, yn aml yn mynd â mi i lawr llwybr a all fod yn llawn hyfrydwch, anghysur ac weithiau’n difaru.

Gorffennaf 2019: Rydw i wedi cael fy newis fel ‘Mentee’ y Cadeirydd gan Cadeirydd y Grŵp Cymreig, Sue Hiley Harris. Darllenwch fy mhroffil yma.

pit woman

Gwraig Pwll / Pit Woman (sold)

One thought on “Amdanaf / About

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s