Gweithdai / Workshops

Mae fy ngweithdai yn rhoi cyfle i unrhyw un sydd am ddarganfod y pleser o baentio mewn lleoliad anffurfiol gyda grŵp o artistiaid tebyg. Fel arfer byddaf yn cynnal gweithdai ar gais – ar gyfer grwpiau cymunedol neu ddigwyddiadau cyhoeddus. Cysylltwch â fi os hoffech drefnu gweithdy neu gael gwybod a oes unrhyw un yn digwydd.

Gan eu bod yn ddigwyddiadau cymdeithasol a rhwydweithio cymaint â dosbarthiadau celf, rwy’n croesawu dechreuwyr ac artistiaid profiadol i’m gweithdai.

My workshops present an opportunity for anyone who wants to discover the pleasure of painting in an informal setting with a group of like minded would-be artists. I usually run workshops on request – for community groups or public events. Pleae get in touch if you’d like to arrange a workshop or find out if there are any taking place.

As they are social and networking events as much as art classes I welcome beginners and experienced artists to my workshops.

 


2020 685619FA-FAA0-4DB3-B3D8-838C3279078C

Tulip Workshop at The Hours Cafe & Bookshop, Brecon

IMG_1311IMG_1378IMG_1400IMG_1337IMG_1309.JPGIMG_1339